Kachlová kamna s kamnovou vložkou

Kachlová kamna s kamnovou vložkou

Kachlová kamna s kamnovou vložkou mají topeniště - kamnovou vložku. Kamnová vložka se nápadně podobá vizuálně vložce krbové. Rozdíl je ale zásadní. Kamnová vložka je topeniště, které nemá teplo předávat do svého obestavění, ale má co nejvíce tepla udržet ve svých spalinách. Kamnové vložky se vyrábějí s maximálním ohledem na účinost spalování dřeva, aby docházelo k minimálním unikům tepla přímým sáláním.

Kachlová kamna s kamnovou vložkou jsou nejpoužívanější model kachlových kamen. Kachlová kamna s kamnovou vložkou také půbí velmi krásně designově. Díky větší prosklené ploše, která má dvě skla, můžete vidět plápolající oheň.

Jedna z výhod je, že u tohoto typu kamen dochází opravdu k minimálním ztrátám na tepelné účinosti díky dvojitému prosklení a mají velmi vysokou efektivitu spalování. Výkon kamnových vložek se pohybuje v rozmezí 2-40 kW.

Kachlová kamna s kamnovou vložkou - hlavní výhody:

úsporné topidlo, vysoká účinost kamen, vetší prosklená plocha