Kachlová kamna s biotopeništěm

Kachlová kamna s biotopeništěm

Kachlová kamna s biotopeništěm je typ kachlových kamen, které se vyznačují takzvaně ručně stavěným biotopeništěm - dřevem a mají takzvaný tahový systém.

U tohoto typu topeniště nelze ohniště připojit přímo ke komínu, ale musí se vybudovat kouřové cesty. Kouřové cesty se musí postavit tak, aby nedocházelo ke zbytečnému uniku tepelné energie. Přenos tepla probíhá sáláním.

U varianty s bezroštovým topeništěm se vzduch se nasává přes dvířka, která nelze mít prosklená, jelikož by byly stále špinavá. Díky biotopeništi lze použít dvířka prosklená, protože je vzduch přiváděn na sklo a dochází zde k velmi vysokým teplotám při spalování dřeva (800-900 °C).

Kachlová kamna s biotopeništěm se vyznačují volitelnou dobou přikládání (akumulací). Lze si zvolit od 1 x 8 hodin až po 1 x 24 hodin. V praxi nejčastější doba přikládání je 1 x 12 hodin.

Co se týká stavebního materiálu, tak je to nejčastěji šamot, vermikulit a kachle.

Kachlová kamna s biotopeništěm - hlavní výhody:

podstatně snížené riziko praskání pláště, vysoký tepelný výkon, variabilní doba akumulace